Kollegier og ungsdomsboliger

Samlesteder at ansøge:
Ungdomsboliger.dk
Kollegiernes kontor i København – omfattede kollegier

Albertslund Ungdomsboliger
Amagerbrogade 268
Dahlerup Ungdomsboliger
Danmarks Internationale Kollegium
Det Nye Emdrupborg Kollegium
Falkoner Kollegiet
Flintholm kollegiet
Frankrigsgade Kollegiet
Grønjordskollegiet
Hedorfs Kollegium
Hoffmanns Minde Kollegiet
Holmbladsgade 70C
Hvidovre Hospitals Kollegium
Kagsåkollegiet
Kollegiet Granbo
Kollegiet Sofiegården
Kvintus Kollegiet
Rebæk Søpark Kollegiet
Rigshospitalets Kollegium
Robert Jacobsen Kollegiet
Ryesgade 58-58A
Sadolin Kollegiet
Solbakken
Stærevej
Sømoseparken
Øens Kollegium
Øresundskollegiet

Hovedstaden:
Regensen
Borchs Kollegium
Østervold Kollegiet
Vartovkollegiet
Arveprins Knuds Kollegium
Veterinær- og Landbohøjskole Kollegiet
Soranernes Hus
4. Maj Kollegiet på Frederiksberg og Hassagers Collegium
Nordisk Kollegium
G. A. Hagemanns Kollegium
Frelsens Hærs Kollegium
Egmont H. Petersens Kollegium
Studentergaarden
Rigshospitalets Kollegium
Kollegiegården
Tietgenskollegiet
Store Thorlakshus
Scandisboligerne
Kvintus Kollegiet
Kvinderegensen
Hørhuskollegiet
Hørbrækkerhuset
Håndværkerkollegiet
Grafisk Kollegium
Otto Mønsteds Kollegium
Kollegiet Solbakken
Alexandrakollegiet
Rebæk Søpark Kollegiet
Hvidovre Hospitals Kollegium
Hjortespringskollegiet
Herlevkollegiet
William Demant Kollegiet
Villum Kann Rasmussen Kollegiet
Professor Ostenfeld Kollegiet
Nybrogårdkollegiet – Lyngby
Kampsax Kollegiet – Lyngby
Viggo Jarls Kollegium – Virum

Bornholm:
Kollegium Hoffmann

Falster:
Vestensborg Kollegium

Fyn og øer:
Teknisk Kollegium
Odense Andelsboligforening
4. Maj Kollegiet Odense
Cama-Kollegierne
A. P. Møller Kollegiet

Mejerigården
Vestergade 30
5960 Marstal

Maritim Kollegiet
Kirkestræde 26
5960 Marstal

Marinebo II
Fiolstræde 14
5960 Marstal

Marinebo
Vestergade 48 B
5960 Marstal

4. Maj Kollegiet
4. Maj Stræde 1
5960 Marstal
Tlf. 6253 1535

Sønderjylland:

Aabenraa-Kollegiet
Kallemosen 18 B
6200 Aabenraa
Tlf. 7463 0067

4. Maj Kollegiet
Møllemærsk 1
6200 Aabenraa
Tlf. 7462 2676

Tønder Andelsboligforening

4. Maj Kollegiet
Ribe Landevej 20-26
6270 Tønder

Sønderborg Andelsboligforening
Nordborg Andelsboligforening
Langesø Kollegium

Midtjylland:
Dan Inn

Herning Tekniske Skoles Kollegium
Lillelundvej 21
7400 Herning
Tlf. 9626 1900

Teknisk Kollegium
Otto Mønsteds Kollegium

Vilhelm Kiers Kollegium
Snogebæksvej 17
8210 Århus V

4. Maj Kollegiet i Aarhus
Viby Andelsboligforening

4. Maj Kollegiet i Horsens
Geneesgade 1
8700 Horsens

Nordjylland:
Nordjysk Kollegium c/o Kuben Ejendomsadministration
Himmerland Andelsboligforening
4. Maj Kollegiet i Aalborg
Østparken
Skagen Kollegium
Frederikshavn Kollegium

Scroll to Top